SCP Serio 1

Himarijita Enhavo

  • La Letscia Centro de Fondajo - Pli multa informo pri MTF, intera hega departo kay ado.
  • Lafigebla SCP - Binjon are esi la pley krea kay lafigebla farimo en retsito. Se ankaw vi voli skribi un, vi pleybone xuri ke via farajo esi ankaw bona same tin.
  • Himarijita SCP - Bin SCP esi kepita por lijon esi uzita en la fondaja storo aw por la joba-povimo de adminulo.
  • Ensciita SCP- Binjon SCP, law la stararo nun, yam ne esi rigardita malkoma, supernatura, aw parolite 'otstara' ade. Entime vi skribi, bonvoli atendi.
  • sonajija listero - La legparola sonajo ke linki al intera skribajo en retsito.
  • SCP serio 1 en storio - La storio pri bin serio da SCP.

Hamarijita Pajo

  • Neyeseyijita SCP - Binjon SCP esi tre malbona selaw mijon skribi la storio ke zeviji lijon. Mijon ne voli lijon multiji.
  • Removita SCP - Binjon SCP esi are deletita en Inglixa oficiala reto, do vi meyi ne povi findi lijona orginala skribajo, sed la adminulo de fondaja retsito diri ke mijon xudi kepi lijona hixiga krafto.

001 al 099

100 al 199

除非特别注明,本页内容采用以下授权方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License